IMS aanpak

4 F Fund : Beleggingsproces met betrekking tot ontwikkelings-en andere sociaal verantwoorde beleggingen

Voordat we beginnen met het beleggingsproces, bepalen we hoe het risico- / rendementsprofiel van de investering eruit moet zien, hoe de investering binnen onze strategie van diversificatie past en hoe verhandelbaar een investering moeten zijn. Houdt u er rekening mee dat alle obligaties waarin we beleggen investment grade moeten zijn en ten minste een uitgegeven bedrag van 300 miljoen moet zijn met uitzondering van Aaa -rated obligaties. Rekening houdend met deze eisen, selecteren we geschikte obligaties uit het beleggingsuniversum. Het beleggingsuniversum is gebaseerd op het Ethibel Excellence Register. Dit universum van entiteiten is gebouwd met behulp van de ethische beoordeling door middel van onderzoek door Vigeo. Dit betekent dat alle entiteiten binnen dit register gekwalificeerd worden als ethisch en duurzaam. Binnen dit register komen sommige entiteiten eveneens in aanmerking voor ontwikkeling wat betekent dat de bepaalde entiteit sociale en menselijke ontwikkelingen steunt in ontwikkelingslanden. Wij streven ernaar om twee derde van de 4 F Fund investeren in een entiteit die gekwalificeerd is als ontwikkeling . Als er meerdere investeringen die de investering eisen past, prioriteren we onze investeringsmogelijkheden als volgt:

 1. Ontwikkelingsbanken
 2. ( Regeringen van ) ontwikkelingslanden
 3. Bedrijven met een gunstige impact in ontwikkelingslanden
 4. Geen ontwikkelingsentiteiten

Met betrekking tot het investeren in niet – ontwikkelingslanden entiteiten we ook een zekere voorkeur te nemen . We prioriteren geen ontwikkelingslanden investeringsmogelijkheden als volgt:

 1. Bedrijven en instellingen die in de basisbehoeften van de gemeenschappen te dienen: waterbedrijven, sociale huisvesting, spoorwegen, gezondheidszorg, telecom, energiebedrijven en de financiële instellingen van de lokale gemeenschappen.
 2. Kleinere coöperaties , maatschappelijk georiënteerde banken en de kerk banken.
 3. Milieuvriendelijke initiatieven.
 4. Bedrijven met speciale nadruk op hoe ze zich gedragen in ontwikkelingslanden.
 5. Sociaal verantwoordelijke investeringen kansen met betrekking tot overheidsinstanties.
 6. Maatschappelijk verantwoord investeringsmogelijkheden in de volgende sectoren: Voedingsdistributie, consumentendiensten, food & beverage, duurzame consumptiegoederen en kleding, kapitaalgoederen, huishoudelijke en persoonlijke producten, detailhandel, commerciële en professionele diensten en farmaceutica, biotechnologie en life science.
 7. Maatschappelijk verantwoord investeringsmogelijkheden in het minst geprefereerde sectoren : olie & gas industrie , automobielindustrie en ‘gewone’ financiële instellingen.

Process

Piramide-NL

Het investeringsproces binnen IMS voldoet aan de ESG kwalificaties en bestrijdt armoede door te beleggen in SRI verantwoorde investeringen. Investeringsbeslissingen zijn daarom niet alleen gericht op het maximaliseren van winst maar volgen een proces van uitgebalanceerde markt analyse met oog voor SRI waardes waarbij er wordt gestreefd naar lange-termijn winst. Het 4 F Fonds is niet alleen maatschappelijk verantwoord maar kenmerkt zich met name door haar focus op de bevordering van ontwikkeling in derde wereld landen en de bijdrage die dit heeft op de lokale economie.

Informatie Verzamelen

Stages-ENa

Circle-NL