Beleggingsfilosofie

Fund for Fair Future™ ( 4F Fund ™):

Beleggingsopdracht: Kapitaalsbehoud, bestrijden van armoede door stimulering lokale economieën in ontwikkelingslanden.
Obligaties: Ja – Staat, supranationaal en bedrijven
Converteerbaar: Nee
Aandelen: Nee
Hefboom: Nee
Benchmark: ECPI – Staat, supranationaal en bedrijven
SRI ESG Development screening: Ethibel & Vigeo
Certificering: Ethibel Excellence label (sinds 2003)
Allocatie voorkeur: Ontwikkeling
Bij verwijdering uit register: Obligatie moet binnen 6 maanden verkocht worden
Valuta: Euro – 90 %
GBP/SEK/DKK/NOK/AUD/CAD/SFR – max. 10 %
Credit rating: Investment grade, minimum Baa3, Moody’s leading
Niet langer investment-grade: Obligatie moet verkocht worden binnen 6 maanden
Baa3 en BBB- investment criteria: Op moment van investering moet de outlook positief zijn
Holdings: Single A per debiteur maximaal 5% van de totale waarde van het fonds
Triple B per debiteur maximaal 2% van de totale waarde van het fonds
Triple B totaal, niet meer dan 20% van de totale waarde het fonds
Triple B obligatie, duration korter dan de gemiddelde looptijd van de benchmark
Duration: Gemiddelde duration van het fonds tussen 4,5 – 5,5 jaar. Indien marktrentes beneden het lange termijn gemiddelde komt mag de duration van het fonds dalen tot beneden deze bandbreedte maar mag niet actief verlaagd worden.

Ontwikkelingsvoorkeur voor het fonds:

Wij streven ernaar om twee derde deel te beleggen in ontwikkeling. In de sectoren ontwikkelingslanden, ontwikkelingsbanken of bedrijven die actief zijn in ontwikkelingslanden en een belangrijke bijdrage leveren in die landen op het gebied van ontwikkeling. Alle titels die hiervoor in aanmerking komen zijn bepaald door Forum Ethibel / Vigeo.

De voorkeurssectoren zijn, in volgorde van preferentie: ontwikkelingslanden, ontwikkelingsbanken, bedrijven actief in ontwikkelingslanden, nutsbedrijven, gezondheidszorg, media, software en hardware.

sectoren waar we bij voorkeur niet in beleggen: Olie, auto’s en banken en verzekeraars.