Vermogensbeheer

Vermogensbeheer en consultancy voor Institutionele Beleggers

Een van de kerntaken is institutioneel Azië advies, primair gericht op aandelen-allocatie binnen de Aziatische regio inclusief Japan en de selectie van beleggingsfondsen. IMS is onder meer de beleggingsadviseur van institutionele beleggers die voornamelijk via beleggingsfondsen in Azië willen beleggen. Er is voor professionele beleggers een interessante en kostenefficiënte beleggingsformule voor fondsenbelegging ontwikkeld die inmiddels met veel succes is toegepast. Beleggers die hun aandelen-allocatie in Azië in eigen beheer via beleggingsfondsen willen invullen, kunnen een beroep doen op de ruime expertise van de IMS adviseurs. Hun institutionele beleggingservaring varieert tussen 12 en 35 jaar.