Fund for Fair Future™

Lees meer

Vermogensbeheer

In haar advisering van- en vermogensbeheer voor institutionele beleggers heeft IMS gedurende de afgelopen 23 jaar ...

Lees meer

Capital Markets

ICMS acteert als principal voor de handel in vastrentende producten op de kapitaalmarkt. Wij handelen exclusief voor ...

Lees meer

Welkom

IMS Institutional Management Services BV (IMS)

IMS -opgericht in 1991- is een onafhankelijk vermogensbeheer- en consultancy bedrijf. Het team, waarvan het grootste deel al sinds eind negentiger jaren bij elkaar is, heeft een langdurige institutionele beleggingservaring. Een van de oprichters geeft sinds 1991 mede leiding aan het bedrijf.

Waar oorspronkelijk consultancy m.b.t. de Aziatische markten de belangrijkste activiteit was, is het zwaartepunt sinds 1998 geleidelijk meer richting de vastrentende sector verschoven. Op dit gebied heeft IMS veel ervaring opgebouwd, eerst (sinds 1998) als beleggingsadviseur en sinds 2011 als beheerder van een van de eerste Europese ‘ethische’ obligatieportefeuilles / fondsen, het Fund for Fair Future™, 4F Fund. Het fonds is opgericht door Oikocredit, een van de grootste Europese microfinanciering instellingen, voornamelijk actief in de derde wereld.

Voor wat betreft de activiteiten in de Aziatische markten is IMS gesprekspartner voor institutionele beleggers die belangen in deze regio, met name op het gebied van aandelenbelegging, hebben. IMS is in de afgelopen jaren regelmatig betrokken geweest bij de opzet en het beheer van fund of fund structuren voor institutionele cliënten.

IMS houdt voor haar activiteiten, gericht op institutionele adviesverlening in de functie van beleggingsadviseur en vermogensbeheerder, alle noodzakelijke vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). IMS voldoet ruimschoots aan de kapitaals- en solvabiliteitseisen die de toezichthouders stellen.